UCSyd

UCSyd

DNIakademi løser opgaver for UCSYD,pædagogstuderende og PAU-elever, samt undervisning for pædagogisk personale indenfor det pædagogiske og psykologiske felt.

UC Syddanmark udbyder 13 professionsbacheloruddannelser og en række efter- og videreuddannelser. UCSYD holder til i Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. (DNIakademi underviser ledere, pædagoger, skolelærere, plejehjemsfamilier, pædagogmedhjælpere, dagplejere,  EGU-elever og studerende)

Kurserne DNIakademi underviser i for UC Syddanmark i 2021-2022 har følgende titler:

 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde nr.  44274
 • Teater og drama nr. 44798
 • Børn og natur nr. 44771
 • Planlægning af pædagogiske aktiviteter nr. 44431
 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665
 • Arbejde med bevægelse, idræt  og kropsbevidsthed nr. 40962
 • Leg og læring med digitale medier nr. 47732
 • Pædagogmedhjælper i daginstitutioner nr. 4266
 • Børns udtryksformer nr. 44300
 • Børns motorik, sansning og bevægelse nr. 44262
 • Arbejdet som dagplejer nr. 42918
 • Børns leg nr. 42660
 • Måltidet i pædagogisk arbejde nr. 44800