SOSU

PAU-SOSU

Pædagogisk Assistent Uddannelse hos SOSU

På vegne af SOSU Østjylland løser DNIakademi opgaver vedrørende Pædagogisk Assistent Udannelse.

Opgaverne vedrører følgende uddannelsesspecifikke fag:

Psykologi i den pædagogiske praksis

og

Kommunikation i den pædagogiske praksis


SOSU har Aarhus og Silkeborg som hovedskoler og en afdeling i Skanderborg.

Geografisk omfatter skolen Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner. SOSU skolen har omkring 1.400 årselever og 200 ansatte. Pædagogisk assistentuddannelse er Danmarks tredjestørste erhvervsuddannelse, 

med et optag på landsplan på over 1900 elever.