REFERENCER      REFERENCER

UCSYD (2014-2019)

”Jeg vidste ikke meget om kurset inden det begyndte,men er blevet positivt overrasket. Jeg er ikke som sådan vant til at være i natur, så kurset har hjulpet mig til at ”kickstarte” min kreativitet og givet mig noget teori jeg sagtens kan se mig selv bruge i praksis”

Kursusdeltager, Børn og natur, UCSYD

”Supergodt kursus. Indholdet meget relevant til min praksis. Dag er en rigtig dygtig underviser. Han møder os der hvor vi er og er meget anerkendende for os til at føle at vi kan noget (-:”

Kursusdeltager, Inkluderende pædagogiske miljøer, UCSYD

”Det har været et godt kursus. Det har vekslet mellem aktiviteter og mere stillesiddende opgaver, hvilket jeg synes er godt. Dag har været en god og dygtig lærer.”

Kursusdeltager, Konflikthåndtering, UCSYD

"Man glemmer aldrig en god lærer"

Klasse med EGU-elever fra Kolding, 2017-2018, UCSYD


Oslo Krisesenter (2011-2019)

«Oslo krisesenters utfordringer er å sette fokus på lederteamets styrker, muligheter for samarbeid, og hvordan man kan utøve ledelse og bruke verdibasert ledelse for husets 50 medarbeidere. I arbeidet med disse utfordringene, har Oslo Krisesenter valgt å samarbeide med konsulent Dag Njaa Isene. I 2011 startet Oslo krisesenters lederteam derfor på en prosess, for å styrke og utvikle lederteamet. Samarbeidet med Dag er det aller beste. Han er  dyktig, og rask til å oppfatte og analysere hvilke utfordringer vi står i. Han har særlige empatiske evner, har et  smittende humør, og møter oss alltid med positiv energi. Dag er god til å se styrkene, mulighetene og utfordringene til den enkelte leder i teamet. Han har evnen til å fokusere objektivt på Oslo Krisesenters fortid, nåtid og framtid. Han er en god sparringspartner, og han utformer og tilpasser arbeidsprogrammer og fokuspunkter i samarbeid med meg. Dette hjelper meg i å utføre den daglige ledelse av huset, og det gjør at jeg blir bedre til å anskueliggjøre utfordringer og løsninger for resten av lederteamet. «

Inger Lise Larsen, Leder av Oslo Krisesenter


PILU: 2015-2021

PILU har gitt meg konkrete og nyttige redskaper for refleksjon, ledelse og kvalitetsutvikling. Det du finner ut av etter undervisningsøkter, refleksjon alene og med andre kan du straks omsette i praksis på egen arbeidsplass. Du lærer å få alle med på felles mål. Det gir resultater! Takk!” 

                                    Lise Fjellstad, Enhetsleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Nittedal kommune


«PILU gir mange gode praktiske verktøy for ledelse. De praktiske øvelsene har også god kobling til teori som blir presentert. Høy faglig kompetanse på foreleserne. Vi som er deltakere i PILU føler oss privilegerte som får faglig input av storheter som Andy Hargreaves og samtidig får anledning til å få tilbakemeldinger i forhold til våre utviklingsområder. Det beror på at gruppa i sin helhet ikke er større enn den er. Samlingene gir oss gode muligheter til å få inspirasjon fra andre skoleledere, samtidig som det gir god mulighet til å videreutvikle kommunens egne utviklingsarbeid.»

                                                   Fellesuttalelse fra en samlet rektorgruppe i Sørum kommune 


Huskunstnerprojekter 2013- 2019:

Den ro, professionalisme og engagement, som både elever og lærere har oplevet i ugens løb, kan fungere som et solidt fundament for vores videre arbejde med børnenes kreativitet og forskellighed.

Claus og Jette, lærere 6. klasser på Rismølleskolen, Randers

--

”Søren og Dag har et godt blik for forskellige elevers behov og muligheder. De har en gennemtrængende positiv og dejlig humoristisk tilgang til børn og til at sætte ting i gang, som smitter af, således at børnene føler sig trygge sammen med dem, og derved overvinder genertheden for at træde frem”

Anne-Mette, lærer 5. klasse, Vestervangsskolen, Randers


Konfliktløsning, medarbejdere ved Jobcenter Vejle 2011-2013

Udtalelser fra kursister: Det har været en a-ha oplevelse. At se hvad det er vi gør rigtigt, når det går godt og hvor få virkemidler der skal til for at gøre en forskel. Spændende med casespil. Ved at ændre på sin holdning eller den måde man taler på kan man ændre samtalens forløb afgørende.

Jeg synes, at det er det bedste kursus jeg nogensinde har deltaget i vedr. Konflikter og kommunikation- og som gammel rotte med 25 år på bagen som sagsbehandler, så har jeg stiftet bekendtskab med noget....

Inge Meta Holm Nielsen

Afdelingsleder - Beskæftigelse ved sygemelding.

Jobcenter Vejle


”Hej Dag! Mange tak for i dag og godt samarbejde hele vejen igennem din ansættelse i Cubion – det har været godt”

Troels Møller, Adm. direktør og partner

CUBION ASk


Kompetenceudviklingsforløb for ARLA 2012-2014

«I 2012 så Arlafoods sig nødsaget til at opsige 35 medarbejdere. Vi ønsket at give de opsagte medarbejdere noget at komme videre med, og de blev alle tilbudt kompetenceudviklingssamtaler. Ved den andlening startet vi et samarbejde op med konsulent Dag Njaa Isene, hvor han som ansvarlig projektleder, igangsatte og gennemførte et kompetenceudviklingsforløb for de aktuelle medarbejdere.

Dag Njaa Isene har gennemført individuelle kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere medarbejdere ved Arla i Aarhus og København. Forløbet fokuserer på at give deltagerne redskaber de kan benytte sig af i et fremtidigt job; (enten videre hos Arla eller til andet ekstern job). Forløbet giver en afklaring på, hvad deres rolle er i dag, og hvilke muligheder der ligger i fremtiden. Forløbet består af samtaler; herunder coaching og sparring.”

Betina Goul, Arla Foods amba, Global HR Services