KURSER

KURSER

Lederudvikling med Teori U

Et  lederudviklingskursus, som introducerer dig til Teori U.

Hvis verden består af uanede muligheder, hvad er det så vi ikke får øje på? Teori U er et bud på hvordan vi kan lade fremtiden lede os mod nye og innovative løsninger.
 I samarbejde med Det Kommende Teater, tilbyder DNIakdemi et lederudviklingskursus, med en teaterforestilling, der både kan røre lattermusklerne og skabe stof til eftertanke.
I bedste Scharmer-ånd kræver kurset, og teaterforestillingen et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje.
Ved at kombinere Teori U - processen, kunst og kreativitet, lederudvikling og refleksion, vil man i løbet af kurset komme langt,

med henblik på forståelse, ny selvindsigt, og udvikling af sit eget, dybeste potentiale.

3 trin der overbeviser

En 3-trins-raket over 3 dage, bestående af:

1. Den bedste udgave af mig selv 

Der lægges vægt på den enkelte deltagers iboende kvaliteter, styrker og motivationsfaktorer

2. Det bedste i min samtalepartner - dialog og coaching

Der lægges vægt på samtalepartneren, og hvordan man som professionel kan sætte grænser og drive processen

3. Præsentationsteknik – brænd igennem!

Der lægges vægt på retorikkens værktøjer – hvordan man overbeviser og brænder i gennem! 

Vi træner, sanser og reflekterer.

Det gode salg

Et grundigt, praktisk orienteret salgsforløb, der understøtter dine arbejdsopgaver ved, at du løbende modtager direkte feedback på dine præstationer fra underviseren. Dette kursus fokuserer på glæden ved det gode salg. Resultatet er nysgerrige og modige sælgere, der bryder gamle handlemønstre og skaber gode salgsresultater.

Kurset er for alle som ønsker at forbedre og udvikle sine salgskompetencer, f.eks. ledere, sælgere og konsulenter.

Konflikthåndtering

Et kursus, som bidrager til at skabe gode vaner til livets og arbejdets konflikthåndtering. Du vil komme styrket hjem til din organisation med masse af ideer og argumenter for, at der netop på din arbejdsplads kan sættes mulige strategier i gang.

Konflikter binder ressourcer, giver stress og medfører nedsat trivsel.
 Aktuelle problemstillinger og dilemmaer fra hverdagen vil blive drøftet undervejs, og danne grundlag for de teoretiske betragtninger.
Derved sikrer vi, at teorien kobles med hverdagens praksis.
 Kurset handler om hvordan du ved en dybere selvindsigt kan forstå dig selv, og dermed kunne håndtere konflikter på en mere effektiv måde.
Formen ved forløbet vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, drøftelser i smågrupper, dialog og individuelle refleksioner.

Kurset er for alle som ønsker at udfordre, videreudvikle og forbedre egne færdigheder inden for konfliktløsningens ædle kunst.

Retorik og storytelling

Et praktisk kursus som giver dig teknikker til at brænde igennem i din kommunikation!

I et land, som har fostret Karen Blixen og H. C. Andersen, er det naturligt, at vi tager fortællertraditionen alvorligt. Du lærer hvordan du begejstrer, forpligter og tryllebinder en forsamling. Vi ser på hvordan vi sælger et produkt ved at appellere til kundens logik, følelser og etik.

Kurset er for alle, som ønsker at udfordre, videreudvikle og forbedre egne færdigheder indenfor præsentationer, kommunikation og gennemslagskraft.

Leg og læring med digitale medier

Begreberne digitale teknologier og mediepædagogiske kompetencer er i de seneste år blevet nøglebegreber i de danske dagtilbud. Begreberne tager udgangspunkt i at børn og medarbejdere skal forholde sig til digitale medier på en meningsfuld måde. Digitalisering skal ikke erstatte noget, som er godt. Der er altså tale om både – og, ikke enten-eller.

DNIakademi har et kompetenceudviklende kursus, hvor den enkelte deltager bliver klogere på egne kompetencer, den nye digitale verden, og de rammer og vilkår, der udøves indenfor dagtilbudsområdet.

Vi vil knytte eksempler fra hverdagen i dagtilbuddene tæt til undervisningen, med digitale medier, da det er udfordringer fra dagliglivet, der er brændstof for læring og udvikling, der opleves som meningsgivende og derfor bliver omsat til reelle nye mediepædagogiske kompetencer.